Van vrijdag 14 jan.
Tot zondag 13 feb.
00:00 - 00:00
Expo

De onderzoeksgroep FRAME: Image Thinking van PXL-MAD & UHasselt nodigt voor de vijfde keer enkele veelbelovende kunstenaars uit in Dommelhof.

FRAME focust op onconventionele vormen van kennisoverdracht die leiden tot nieuwe denkkaders voor beelden en ruimtes. FRAME collaboreert in deze expo met drie kunstenaars – Aline VerstratenGiovanna Caimmi en Kobe Ruysen – om stokken in de wielen van het kijken te steken.

De schilderijen van Aline Verstraten zoeken de bevreemding in het alledaagse. Het vertrekpunt voor haar schilderijen is steeds haar vriend of zus die ze in een alledaagse context fotografeert. Uit de fotoreeksen die zo ontstaan, kiest ze (een uitsnede van) een foto als referentie. Tijdens het fotografeer- en schilderproces vergroot ze de afstand tussen de afgebeelde figuur en de toeschouwer door onder andere een afgekeerd gezicht en een gedempt kleurgebruik. Tegenover deze afstand staat het kleine formaat van het werk, dat de toeschouwer uitnodigt om zo dicht mogelijk te naderen. Op deze manier bevat het schilderij steeds een afwisseling van uitnodigen en afwijzen.

Giovanna Caimmi toont veel passie als energieke docente aan de Accademia di Belle Arti te Bologna, maar evenzeer als gedreven en bezield kunstenares. Haar werken zijn dromerig en maken vooral indruk door de subtiele combinatie van scherpte en verbeeldende vaagheid, imposant maar toch fragiel gedragen. Bewust van haar culturele eigenheid verkent ze de impact van de geografische context om de kracht van de tekenkunst te begrijpen en toe te passen bij het creëren van mystieke werelden.

Kobe Ruysen zoekt als beeldende kunstenaar de grenzen op van het beeld en probeert deze grenzen open te breken. Het beeld als foto zelf gemaakt door de kunstenaar, het beeld als object dat achterblijft en nieuwe betekenissen krijgt in combinatie met andere beelden en het beeld dat mensen hebben van personen. Hierin gaat hij opzoek hoe beelden tot ons spreken en welke potentiële ze hebben wanneer we ze uit hun originele context halen en ze in juxtapositie langs elkaar plaatsen.