Van maandag 14 feb.
Tot dinsdag 22 feb.
00:00 - 00:00
C-TAKT | Residentie

Shapereader, voor het eerst gepresenteerd in 2016, is een niet-alfabetisch communicatiesysteem, oorspronkelijk ontwikkeld voor gemeenschappen van slechtzienden. Shapereader is gebouwd op een groeiend repertoire van tactiele ideogrammen (tactigrammen) die haptische equivalenten bieden voor alle semantische kenmerken, de conceptuele functies en de tekstuele kenmerken van een verhaal. Als een elementair systeem van betekenisgeving heeft Shapereader een syntactisch vermogen om tactiele symbolen te verbinden met betekenissen. Het is niet gebonden aan de bijzonderheden van etnische en inheemse alfabetten, of braillecode. Het ontwerp is gebaseerd op criteria van eenvoud, gemak van onthouden en tactiele onderscheidbaarheid. Shapereader richt zich tot alle gebruikers, ongeacht hun nationaliteit, taal of opleidingsniveau; het transponeert semantische en syntactische structuren kennis naar de vingertoppen van de lezer.

Tijdens zijn residentie in C-TAKT Dommelhof experimenteert Ilan met nieuwe implementaties van het Shapereader-systeem.