Kevin Trappeniers werkt momenteel in Dommelhof aan zijn nieuwe voorstelling ‘Asymptote’. Trappeniers creëert woordeloze voorstellingen waarbij aan spel, licht, geluid, lichaam en scenografie precies even veel gewicht gegeven wordt. Hij maakt bijzonder secuur zintuiglijk werk, op de snijlijn tussen beeldende kunst, theater en dans. Asymptote is zijn tweede creatie, na Drag Chain/Push Chain. In Asymptote ontwikkelt Trappeniers een verstilde theatertaal die balanceert tussen representatie en installatie. Beïnvloed door de beeldende kunst, behandelt zijn beeldend theater de scène als een landschap dat men gadeslaat, bewoont en manipuleert. Een schriftuur waarin woorden haast onbestaande zijn om lichaam, object en geluid beter tot de verbeelding te laten spreken. In eenzelfde beweging onderzoekt hij hoe alle zintuiglijke aspecten op scène – zoals geur – ingezet kunnen worden. Naast het gebruik van dynamische objecten die hij hergebruikt en transformeert, test hij vormelijk ook nieuwe materialen en technieken uit.