Van vrijdag 16 tot zondag 18 november vindt in Dommelhof een bijscholing plaats voor productiegroepen van de Vlaamse circusateliers. In deze ateliers wordt niet enkel circusles gegeven. Er bestaan ook heel wat productiegroepen. Dat zijn groepen van jongeren uit de ateliers die een eigen show maken en op diverse podia optreden.
De coaches van deze productiegroepen én de jongeren zelf kunnen ondersteuning krijgen in hun artistieke proces via de coachingweekends van het Circuscentrum. Tijdens dit coachingweekend krijgen de groepen begeleiding van externe coaches en is er een eerste toonmoment als leer- en uitwisselingsmethodiek.

Dommelhof is een structurele partner van het Circuscentrum. De samenwerking resulteert ondermeer in opleidingsweekends op Dommelhof, de jaarlijkse éénwielerconventie, en de toonmomenten van de Vlaamse circusateliers op het circustheaterfestival in Neerpelt.

Het Circuscentrum staat als belangenbehartiger en kenniscentrum in voor de optimale ontwikkeling van de circuskunsten in Vlaanderen. De organisatie stimuleert de Vlaamse circussector via vorming, artistieke ondersteuning, en promotie. Het Circuscentrum is bovendien de officiële link tussen het circusveld en de Vlaamse overheid.