Momenteel werkt kunstenaar Kevin Trappeniers aan de voorstelling ‘Selfed’ in Dommelhof. Dat is een dansvoorstelling waarin Trappeniers op zoek gaat naar de grens tussen realiteit en perceptie. Hij baseert zich daarbij op de noties van het eigen ik en zelfopoffering: het Zelf als een dynamisch hulpmiddel voor introspectie en reproductie, constructie en afbraak van lichaam en geest.

In zijn choreografie incorporeert Trappeniers de technieken van Parkour in hedendaagse dans, en combineert deze met zeer statische, inerte en standbeeldachtige houdingen. Ook de filosofie achter Parkour volgend, gaat hij op zoek naar methoden om tegen reflexen in te gaan en naar manieren om het lichaam aan te passen aan mentale barrières.

Zoals altijd spelen licht, geluid en geur een belangrijke rol in Trappeniers’ werk: de zintuiglijkheid versterkt inhoud en vorm.