Deze week beleven we het officiële startschot van een nieuw Europees project waarin Dommelhof/Theater op de Markt een prominente rol opneemt. Het gaat om het In Situ Platform, een instrument om kunst in de publieke ruimte te promoten in Europa. Slechts 5 van de 24 ingediende projecten werden goedgekeurd. Een mooie Europese waardering voor ons werk.

De platformwerking is voor Europa een nieuw instrument en verwacht van de geselecteerde organisaties dat er samen met hen, gedurende drie jaar, een communicatie met het publiek ontwikkeld wordt waarbij het “genre” van kunst in de publieke ruimte algemeen erkend wordt. Voor het publiek van Theater op de Markt lijkt dit de normaalste zaak van de wereld maar op Europese schaal is dit zeker niet het geval. Zo zijn er landen waar het nog steeds zeer omstreden is om de publieke ruimte als podium te gebruiken; laat staan dat er erkenning voor het genre bestaat.

Dommelhof heeft het engagement aangegaan om deze uitdagende opdracht mee waar te maken. Theater op de Markt is dan ook toegetreden tot het Platform en zal de ontwikkeling van deze nieuwe communicatie van het genre, kunst in de publieke ruimte, helpen ontwikkelen en implementeren. De plannen hiervoor liggen op tafel, Europa heeft deze goed bevonden, nu is het aan ons om hier vorm aan te geven.

Meer info vind je op de In Situ website.