‘In Situ’ is een Europees platform voor artistieke creatie in de publieke ruimte. Dommelhof is al jaren lid van dit prestigieuze project dat ondersteund wordt door de Europese Commissie. ‘In Situ’ focust op de ondersteuning van artiesten die buiten de traditionele context creëren en daardoor een grotere impact proberen te hebben op hun omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om kunstenaars die in plaats van een voorstelling te maken voor een theaterzaal naar een bepaalde stadswijk of plein gaan, en proberen om kijkers/bezoekers/passanten op een andere manier te betrekken bij de creatie. Op die manier hopen ze dat ook de relatie tussen kunstenaars en bezoekers kan veranderen: van passieve kijkers naar actieve en betrokken co-creators. Onderstaand filmpje toont een aantal projecten die binnen ‘In Situ’ werden ondersteund. Wellicht herkent u enkele artiesten die in het kader van Dommelhof-evenementen geprogrammeerd werden: Nick Steur, Benjamin Vandewalle, Cie Willi Dorner (allen op Theater op de Markt in Hasselt) en de maan van Luke Jerram (op Oortreders).