In het vroege najaar maakte de Europese Commissie bekend welke culturele netwerken in het kader van het programma ‘Creative Europe’ werden goedgekeurd. Eén van de 22 goedgekeurde netwerken is CircoStrada. Het gaat om een vernieuwing van een bestaand netwerk waar Theater op de Markt / Dommelhof al lid van was.
Het doel van dit netwerk is de ondersteuning van de straatkunsten en circuskunsten op een Europese schaal. Het netwerk zorgt voor kennisuitwisseling tussen de leden, representatie van de sector op Europees niveau, reflectie, workshops, publicaties, externe promotie van het veld. Circostrada krijgt een erkenning voor 3 jaar (2014-2017).
Andere Vlaamse partners in het netwerk zijn ondermeer Humorologie (Kortrijk), MiraMiro en Circuscentrum (Gent).
Naast CircoStrada is Theater op de Markt / Dommelhof betrokken bij de volgende andere Europese projecten en netwerken: In Situ META, In Situ Platform, CircusNext.