Het Provinciaal Domein Dommelhof is vanaf zaterdag opnieuw gastheer voor een expo van de de onderzoeksgroep FRAME (PXL-MAD en UHasselt). FRAME nodigt voor de derde keer enkele jonge kunstenaars uit. Voor de expo ‘Sabotage’ steken 5 veelbelovende kunstenaars stokken in de wielen van het kijken. De vijf kunstenaars zijn: Sofie Grondelaers, Tiana Van de Weyer, Ken van Endert, Stef Lemmens en John Bijnens.
Sabotage is een intieme, creatieve vorm van weerstand: alleen wie innig vertrouwd is met de werking van een systeem kan het van binnenuit verstoren. Sabotage is gecultiveerde wrijving tussen materie en maker, proces en product. Wat betekent het dan wanneer, binnen een oververzadigde beeldcultuur, een beeld, een kunstwerk, een ruimte zichzelf gaat saboteren?

Curators van deze expo zijn Remco Roes & Patrick Ceyssens.

FRAME focust op onconventionele vormen van kennisoverdracht die leiden tot nieuwe denkkaders voor beelden en ruimtes.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen van zaterdag 2 maart tot zondag 7 april 2019, alle werkdagen tijdens de kantooruren.