Deze week zijn in Dommelhof de repetities begonnen van een theatervoorstelling van Merel Smitt. Onder de werktitel ‘Motel Chronicles’ maakt Merel een voorstelling die gebaseerd is op het werk van Hitchcock en Lynch. Meer specifiek op hun benadering van ‘angst’, en hoe ze angst inzetten om ons bloot te stellen aan ons duistere zelf..

Merel Smitt volgt de opleiding regie aan de Toneelacademie Maastricht. In het kader van een structurele samenwerking tussen Dommelhof en de Toneelacademie komen geregeld studenten in residentie werken aan nieuwe stukken of afstudeervoorstellingen.