Deze week werkt C-TAKT artieste Liesbeth Hermans in de dansstudio van Dommelhof. In ‘A Deluded State of Mind’ onderzoekt Liesbeth dualiteit. De illusie dat wij onafhankelijk zijn van de wereld rondom ons en dat we hierdoor een vertekend beeld van onze realiteit creëren. Hermans wil dit idee benaderen vanuit een breder filosofisch perspectief, door het te belichamen in een constellatie van twee lichamen: 1 performer, 1 toeschouwer.De toeschouwer stapt in de voetsporen van een performer. Welke interactie ontstaat er tussenbeide lichamen? Is er een manier om de activiteit van onze geest te belichamen? Hoe kan het lichaam van de performer deel uitmaken van het fenomenologische lichaam van een toeschouwer?

Het project startte in het najaar van 2019 met performatieve wandelingen in stilte met een focus op thema’s als: object/subject, observator/geobserveerde, etc. Deze experimenten werkt ze nu verder uit met een test-publiek, één op één. Dit onderzoek zal een combinatie zijn van o.a. duowandelingen in stilte, onderzoek rond onze manier van denken, het belichamen van onze gedachtegang, reflecties etc.