Theater op de Markt, de provinciale werking rond circuskunsten en openluchttheater van Dommelhof, wordt al 10 jaar ondersteund door het Vlaamse circusdecreet. Dit decreet bestaat nu sinds 2009 en is toe aan een grondige herziening. Het ontwerpdecreet stelt een geïntegreerd circusbeleid voor waarin de volledige keten van circuseducatie, -creatie tot -presentatie omvat is. Concrete nieuwe pistes in het decreet zijn o.a. de structurele ondersteuning van circuswerkplaatsen, de inkanteling van de circusateliers (die ondersteuning gebeurde via het Circuscentrum) en verduidelijking van de opdrachten van het Circuscentrum.
De nieuwe categorie ‘circuswerkplaats’ zal daadwerkelijk in het decreet benoemd worden. Daarmee wordt de mogelijkheid gecreëerd om voor het werk dat enkele actoren in Vlaanderen al jaren uitoefenen, formeel ondersteuning te vragen.

Meer info via het Circuscentrum.