Stijn Grupping van het gezelschap Post uit Hessdalen werkt momenteel in Dommelhof aan de voorstelling ‘Man Strikes Back’. Vijf ogenschijnlijk eenvoudige piramidevormige objecten bevolken de scène. Stijn Grupping jongleert door botsballen van het ene naar het andere object en weer terug te laten kaatsen. De banen van de botsballen vormen een elegant en ritmisch lijnenspel. Grupping en de robots ontwikkelen samen muzikale harmonieën, waarbij de perfectie van de uitvoering zowel van de precisie van de jongleur als van de welwillendheid van de robots afhangt. ’Man Strikes Back’ moet een muzikale jongleer-performance worden voor iedereen vanaf 6 jaar.