TAKT-Dommelhof is deze maand gestart met een extra ondersteuning voor jong theatertalent. Van bij de start van het productiehuis TAKT-Dommelhof werd er naar gestreefd om de banden met Nederlands Limburg en meer specifiek met de befaamde Toneelacademie van Maastricht te versterken via een grensoverschrijdende samenwerking. Heel wat jong Limburgs theatertalent volgt immers een opleiding aan de Toneelacademie van Maastricht. Ook het Limburgse theatergezelschap De Queeste is geworteld en heeft nog steeds nauwe banden met deze academie.
De Queeste, TAKT-Dommelhof en de Toneelacademie Maastricht zetten nu een samenwerking op waarbij laatstejaarsstudenten een korte residentieperiode in Dommelhof krijgen aangeboden. Op die manier wordt jong talent naar Limburg gehaald, nieuwe makers leren het podiumveld in Limburg kennen, en de verbinding tussen opleidingen, werkplaatsen en speelplekken wordt versterkt.

Deze maand zijn drie jonge, laatstejaarsstudenten van de Toneelacademie van Maastricht te gast in Dommelhof. Zij zijn geselecteerd door TA Maastricht om hier hun afstudeerproject voor te bereiden: Nina Willems, Eva Lemaire en Marijke de Kerf. Zij krijgen van Dommelhof vooral logistieke en artistieke steun, en presenteren een eerste ‘try-out’ op 22 december.

Daarnaast bieden we van 5 tot 21 december nog onderdak aan een andere, jonge theatermaker en –schrijver, Maarten Westra Hoekzema. Hij zal een ‘schrijfperiode’ inlassen voor het schrijven van zijn voorstelling ‘Testament’, die in een coproductie met C-mine (Genk) zal getoond worden in het najaar van 2013.

De voorbije jaren werden heel wat afgestudeerden van de Toneelacademie Maastricht gesteund vanuit TAKT-Dommelhof. Het gaat om jonge makers die momenteel steeds zichtbaarder worden in het podiumlandschap, denk bijvoorbeeld aan Els Roobroeck, Tom Struyf, Roel Swanenberg, en Ilmer Roozendaal.