Het Europese project In Situ ACT eindigt dit najaar. Het ging om een grootschalig cultuurproject binnen het programma Creative Europe. Een 20-tal grote kunstenfestivals en structuren, hoofdzakelijk uit Europa, verenigden zich om kunst in de publieke ruimte te promoten.

In Vlaanderen was Dommelhof/Theater op de Markt lid van dit prestigieuze netwerk. We slaagden erin om heel wat nieuw werk van internationale kunstenaars naar Limburg te halen. Tegelijkertijd stuurden wij onze meest innovatieve kunstenaars naar de podia van onze internationale partners.

Onderstaande video geeft een beeld van het werk dat we gedaan hebben binnen het project. Vanaf november krijgt ACT een opvolger. In (UN)COMMON SPACES zetten we het werk verder. Wordt vervolgd!