Dommelhof werkt al enkele jaren samen met de Toneelacademie Maastricht. Binnen deze samenwerking komen studenten enkele weken in een professioneel huis werken aan hun eindexamenopdracht van de ‘regieopleiding’. Dit jaar zijn jonge makers Jasper Vaillant en Derk Stenvers in residentie.