Jasper Vaillant en Derk Stenvers (4e jaars regieopleiding Toneelacademie Maastricht) werken gelijktijdig in Dommelhof aan hun afstudeervoorstellingen. Woensdag 17 en donderdag 18 december 2014 presenteren zij hun werk in een Double Bill. Aanvang 20.00. De voorstellingen zijn gratis, reserveren kan via +32 (0)11 805002.

NACHTEVENING

Je wilt dat ik vergeef wat menselijkerwijze niet vergeven kan worden.
– Jason –

Jij en ik kunnen wat niet kan: deze dodendans te onderbreken, een begin maken.
– Medea –

Hij heeft haar verlaten voor een andere vrouw. Zij heeft daarna hun kinderen vermoord. Nu zijn ze thuis, helemaal alleen, en proberen een plek te geven aan de onmenselijke wreedheid die zich voltrokken heeft. Is vergeving een oplossing? Of is dat naïef? Een romantisch beeld, een utopie?

Nachtevening is een fysiek-poëtische voorstelling over een man en een vrouw en de hoop op een betere wereld.

Tekst: Pieter De Buysser
Regie: Jasper Vaillant
Dramaturgie: Daniëlle Ludwig
Kostuum: Renske Cloosterman
Decor: Jeanine Vijgen & Monika A. Zimmer
Spel: Judy Lijdsman & Tom Jaspers

EVERYTHING IS NOTHING WITHOUT ITS REFLECTION

Ik heb me laten verleiden ergens anders naar te kijken, maar ik zag alleen dat er een puntje was.
Een wit puntje in een donkere massa.
Stel dat het allemaal anders was geweest.

Een voorstelling over herinnering en ruimte. Veel ruimte.

Door Derk Stenvers (regie), Scott Jun en Mathieu Wijdeven