Op dinsdag 19 november om 20u15 wordt de film ‘La Religieuse’ getoond in Dommelhof. Suzanne is de bescheiden maar standvastige heldin uit La Religieuse van Guillaume Nicloux naar de vermoedelijk op ware gebeurtenissen gebaseerde achttiende-eeuwse roman van Denis Diderot. Het verhaal over de wrede beproevingen van een meisje dat door haar familie wordt gedwongen het klooster in te gaan was destijds dermate subversief dat het pas na de dood van Diderot werd gepubliceerd. Rivette’s verfilming uit 1966 is in Frankrijk nog enige tijd verboden geweest. Nicloux koos voor een betrekkelijk ingetogen modernisering waarbij de anti-kerkelijke strekking veranderde in een meer universeel-humanistische benadering.