PROVINCIAAL DOMEIN DOMMELHOF

Limburgs provinciaal domein voor podiumkunsten, cultuur en G-sport

Verbouwingen

Provinciaal Domein Dommelhof investeert in de toekomst. De volgende maanden wordt de infrastructuur van Dommelhof grondig aangepast en vernieuwd.

Op de eerste plaats vindt er een volledige renovatie plaats van het verblijfsgebouw Blok A (achter de schouwburg). Dit gebouw dateert van de jaren ’60 en is dringend toe aan een volledige facelift. Het gebouw krijgt een isolatieschil aangepast aan de normen van vandaag en wordt ook binnen helemaal gemoderniseerd.

Ten tweede wordt er een volledige nieuwe fitnesszaal aangebouwd aan de sporthal. Deze zaal is specifiek gericht op G-sporters. Dommelhof ontwikkelt zich momenteel immers tot een gespecialiseerd G-sportcentrum. Op de fitnesszaal wordt een polyvalente ruimte gebouwd die in samenwerking met de gemeente Neerpelt wordt opengesteld voor de Neerpeltse (sport)verenigingen.

Beide werken starten in juni 2018 en zullen lopen tot het voorjaar 2019. Tijdens die periode zal de toegang tot het domein af en toe gehinderd worden door de werken. Concreet wordt het volgende voorzien:

Voor verbouwing verblijfsgebouw:

  • Werfzone tussen Dommel en verblijfsgebouw blok A
  • Werfzone op parking achter verblijfsgebouw/refter Dommelhof
  • Geregelde aan- en afvoer van grote materialen in periode juni 2018-april 2019

Voor uitbreiding sporthal:

  • Werfzone aan oostzijde sporthal (kant Toekomstlaan), de huidige circulatie waarbij aan de oostzijde rond de rotonde kan gereden worden, vervalt
  • Tijdelijke uitbreiding werfzone in september: sporthal enkel toegankelijk via zuidelijke uitgangsweg achter sporthal (de parking achter KANL en doorgang langs de trappen hoofdingang sporthal worden afgesloten)
  • Aangepast circulatieplan en signalisatie bij grotere evenementen

Samen met de aannemers proberen we deze hinder zo klein mogelijk te houden en de vlotte toegang tot het Provinciaal Domein Dommelhof zo veel mogelijk te garanderen.

Bij vragen en bezorgdheden kan u steeds de directie van Dommelhof contacteren.