PROVINCIAAL DOMEIN DOMMELHOF

Limburgs provinciaal domein voor podiumkunsten, cultuur en G-sport

Circuscentrum

Het Circuscentrum staat als belangenbehartiger en kenniscentrum in voor de optimale ontwikkeling van de circuskunsten in Vlaanderen. De organisatie stimuleert de Vlaamse circussector via vorming, artistieke ondersteuning, en promotie, dit alles in een internationaal perspectief en met aandacht voor het circuserfgoed. Het Circuscentrum is bovendien de officiële link tussen het circusveld en de Vlaamse overheid. 

Het Circuscentrum wil van Vlaanderen een bloeiende circusregio maken, met een breed cultureel draagvlak en optimale ontwikkelingskansen. Enerzijds stimuleert het Circuscentrum artiesten en gezelschappen, docenten, circusateliers en jonge beoefenaars om zowel artistiek als pedagogisch de grenzen continu te verleggen. Anderzijds zorgt het Circuscentrum er mee voor dat circus bij publiek, media, beleidsmakers en culturele actoren als volwaardige kunstvorm wordt beschouwd.

Het Circuscentrum wil iedereen bereiken: circusbeoefenaars, het brede publiek, organisatoren en promotoren, actoren uit andere kunstdisciplines, beleidsmakers en de media. Met CircusMagazine, e-nieuwsbrief, website en documentatiecentrum wordt elke circusliefhebber geïnformeerd over het verleden, heden en toekomst van de circuswereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *