Deze week is C-TAKT artieste Nelle Hens in residentie met haar nieuwe project Not Thus, Not Thus. In dit traject richt Nelle de blik op het collectieve belang van verbinding met je eigen lichaam; het faciliteren van de verdieping van subtiele(re) ervaringen en spelen we in op de collectieve behoefte om weer opnieuw in het lichaamsbewustzijn te komen.