Van maandag 09 mei.
Tot vrijdag 13 mei.
00:00 - 00:00
C-TAKT | Residentie

Jan Verheyen werkt verder aan the boy in the belfry. Een jongen is bezeten door klokken en bekijkt de wereld vanuit zijn torenperspectief. Vanuit de historie van klokken en beiaard krijgt hij eigenzinnige inzichten over het heden en de toekomst. Het lijkt wel alsof hij weet waar de klepel hangt. Of is dat hoogmoed? Om dat te weten te komen, daalt hij af uit de toren om zijn wereldvisie te toetsen aan de dagelijkse werkelijkheid.