De circuseditie van Theater op de Markt in het najaar van 2021 zal meer gespreid worden in tijd en ruimte. Het festival van de circuswerkplaats Dommelhof in Pelt, op initiatief van de provincie Limburg, breidt de festivalperiode uit van 4 naar 10 dagen. “In plaats van het geplande vierdaagse festival worden voorbereidingen getroffen voor een tiendaags festival, van 28 oktober tot en met 7 november 2021”, aldus gedeputeerde Igor Philtjens, “Op die manier geven we zowel het publiek als de artiesten wat meer ademruimte en comfort”. Bepaalde voorstellingen op het programma zullen zelfs nog langer spelen dan deze periode, namelijk tot en met 14 november.

De circuseditie van Theater op de Markt is een internationaal befaamd festival dat de voorgaande jaren plaats vond op het Provinciaal Domein Dommelhof gedurende 4 dagen in de herfstvakantie. Het festival kan iedere keer rekenen op zo’n 20.000 bezoekers. De beslissing om het festival langer te spreiden moet iedereen wat meer ademruimte geven. Het spreiden van het publiek lijkt ook eind oktober nog een verstandige en noodzakelijk strategie om een dergelijk groot publieksfestival comfortabel te kunnen laten plaats vinden.

Met deze beslissing wordt ook aandacht gegeven aan de nood van vele artiesten en gezelschappen om terug op het podium te staan. De pandemie heeft hen te lang achter de coulissen gehouden. Met dit 10-daags festival wil circuswerkplaats Dommelhof ook de artiesten terug tijd en ruimte geven om zich te tonen in Limburg.

Theater op de Markt focust in 2021 op de presentatie van nieuwe nationale en internationale circuscreaties die mee ondersteund worden door Dommelhof, zoals de laatste creaties van Circus Ronaldo, Rode Boom/Kurt Demey en Alexander Vantournhout. Een evenwichtig, breed publieksprogramma en veilige ontmoetingen tussen artiesten en toeschouwers in een feestelijk kader worden momenteel uitgewerkt.  Dit gebeurt mede in samenwerking met een aantal andere presentatiepartners in de ruime Limburgse regio die één of meerdere voorstellingen van het festival aan zullen bieden.

Ook nog dit jaar zal circuswerkplaats Dommelhof mee de artistieke invulling verzorgen voor de volgende Winterlichteditie van museum Bokrijk tijdens de kerstvakantie van 2021.

Een najaar vol circus in Limburg waar we samen met velen nu al naar uitkijken.