Kathryn Vickers is een Amerikaanse danseres/choreograaf die pendelt tussen Brussel en New York. Sinds haar afstuderen in 2014 aan P.A.R.T.S. bouwt ze in Brussel aan haar eigen dansvoorstellingen. Momenteel maakt ze de voorstelling ‘Space Oddity’ die vertrekt vanuit haar fascinatie voor populaire muziek.
Vickers vertrekt vanuit de vraag of we vandaag de persoon zijn die we zijn door de muziek waarmee we zijn opgegroeid? De choreografe focust voor haar voorstelling op ‘het concert’ als een bijzonder moment dat mensen bindt via de gezamenlijke beleving van muziek. Populaire muziek biedt een kader waarmee mensen zich individueel en collectief kunnen identificeren. Kan een theater(ruimte) datzelfde effect genereren? ‘Space Oddity’ tracht de ruimte van het concert en van het theater samen te brengen om bekende en onbekende ervaringen te creëren.