De onderzoeksgroep FRAME (PXL-MAD en UHasselt) nodigt voor de vierde keer i.s.m. Dommelhof enkele veelbelovende jonge kunstenaars uit. FRAME focust op onconventionele vormen van kennisoverdracht die leiden tot nieuwe denkkaders voor beelden en ruimtes. FRAME collaboreert in deze expo met uitgenodigde kunstenaars om stokken in de wielen van het kijken te steken.