HALL08 is het achtste deel van het lange termijn project HALL33 waarin TAAT het performatieve potentieel van ontmoeting en ruimte onderzoekt. De eerste zes projecten bestonden uit een houten installatie die op verschillende locaties verschillende vormen aannam. Zo reisde het project van Maastricht naar o.a. Berlijn, Kortrijk, Gent en Zürich. Het ‘bouwpakket’ voor deze installatie werd grotendeels voorbereid door het Domein Dommelhof. Met HALL08 brengt TAAT het hout weer terug en plaatst het in het omringende bos.

Voor HALL08 zocht TAAT naar een nieuwe ‘taal’ voor het ontwerp in de directe uitwisseling met de natuurlijke omgeving en elementen. Op die manier krijgt niet alleen de idee van ‘ruimte’ een andere betekenis maar wordt ook de idee van ‘ontmoeten’ uitgebreid. HALL08 plaatst daarmee de ontmoetingen tussen mensen (vreemden) in een ‘holistische’ context en opent de mogelijkheid van ontmoetingen met niet-menselijk entiteiten.

HALL08 is een plek voor onverwachte ontmoetingen.
Ontmoetingen in stilte.

Op zaterdag 10, 17 en 24 april tussen 15.00u en 16.00u wordt het Ontmoetingsportaal geactiveerd. U bent uitgenodigd voor een stiltewandeling en een mogelijke ontmoeting met “de Ander”. Hoe het precies werkt vindt u hier.

Parallel aan de wandeling, kunt U tussen 10 en 27 april in de foyer van Dommelhof aanschuiven aan de werktafel van HALL08. U bent uitgenodigd om te grasduinen in TAAT’s Live Archive. We nemen U mee doorheen het werkproces van HALL08, de relatie tot het langetermijnproject HALL33, en de verschillende fases van het werk. U wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan met andere bezoekers op verschillende werkplekken aan de tafel. De hele TAAT-praktijk is op te vatten als een zoektocht naar verhoudingen en condities van hoe ‘het werk’ – in dit geval HALL08 in Pelt- wordt gemaakt en beleefd.