Vanaf deze week komt choreograaf Michael Lazic in Dommelhof werken aan een dansexperiment. Lazic wil dieper graven in de aard, het ontstaan en het verloop van menselijke bewegingen.

Stel dat men een bewegend menselijk lichaam zou kunnen aansluiten op een versterker (bv. van een gitaar), hoe zou het resultaat (van de mechanische energie omgezet in akoestische) dan klinken? Welk soort compositie zou zich vormen? Stel dat je met één of andere sensorisch installatie de golven zou kunnen opnemen van bewegingen van een danser en dat je die zou kunnen omzetten in visuele signalen? Welke zichtbare patronen zouden zich dan vormen?

Samen met de Engelse geluidskunstenaar Simon Williams wil Lazic een laboratorium creëren waar het lichaam aan allerlei instrumenten wordt aangesloten waarmee geluids- en beeldeffecten kunnen verkregen worden (synth’s, loops en zelfs een beamer,…).
De hoofdvraag is : hoe wordt een danser beïnvloed in de verdere planning van zijn
bewegingen als hij/zij direct kan waarnemen wat het direct effect is van die bewegingen, uitgedrukt in beeld en geluid?

Michael Lazic komt in residentie werken in Dommelhof van 10 tot 21 juni 2013. ‘Sound in Movement’ wordt gepresenteerd op een TAKT-festival in 2014.