De circuswerkplaats Dommelhof verwelkomt Jesse Huygh, gespecialiseerd in chinese paal, strapaten, grondacrobatiek en partner-acrobatiek. Jesse is een mucopatiënt en circus is voor hem de drijvende kracht in moeilijke situaties, Circus is de taal om zijn ervaringen uit de drukken. De voorstelling ‘à 2 mètres’ toont de beperkingen, de eenzaamheid, het verlenen van hulp maar ook het durven hulp vragen.