Nelle Hens komt in residentie met haar nieuw project Not Thus, Not Thus. In dit traject richt Nelle de blik op het collectieve belang van verbinding met je eigen lichaam; het faciliteren van de verdieping van subtiele(re) ervaringen en spelen we in op de collectieve behoefte om weer opnieuw in het lichaamsbewustzijn te komen. De onderzoeksvraag in het traject is: ‘Hoe kan ik als choreograaf een structuur creëren, een choreografische taal ontwikkelen waarin ruimte is voor persoonlijke begrenzing voor zowel performers als publiek?