Op donderdag 23 juli kondigde de Nationale Veiligheidsraad enkele bijkomende maatregelen af om de verspreiding van het coronavirus opnieuw in te perken. De nieuwe maatregel die de grootste impact heeft op de werking van Dommelhof, is de verplichting om een mondmasker te dragen in de publiek toegankelijke ruimtes van openbare gebouwen. Gelieve daar rekening mee te houden wanneer u binnenkort het sportcentrum zou bezoeken.

Concreet verwachten we het volgende:

  • Als u het sportcentrum binnenkomt, bent u verplicht een mondmasker te dragen
  • Houd steeds het mondmasker op wanneer u zich doorheen de gangen en het gebouw begeeft
  • Enkel bij het sporten zelf, kan het mondmasker worden afgezet
  • Let op: het niet volgen van de mondmaskerplicht kan zwaar beboet worden

 

 

(foto: People vector created by freepik – www.freepik.com)