Op donderdag 23 juli kondigde de Nationale Veiligheidsraad enkele bijkomende maatregelen af om de verspreiding van het coronavirus opnieuw in te perken. De nieuwe maatregel die de grootste impact heeft op de werking van Dommelhof, is de verplichting om een mondmasker te dragen in de publiek toegankelijke ruimtes van openbare gebouwen. Gelieve daar rekening mee te houden wanneer u binnenkort Dommelhof zou bezoeken.