Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid laat weten dat de beoordelingscommissie voor de circuskunsten opnieuw werd samengesteld. Minister van Cultuur Sven Gatz benoemde tien leden. Eén van de leden is Mark Celis, voormalig directeur van Dommelhof/Theater op de Markt.
De beoordelingscommissie voor de circuskunsten spreekt zich uit over de inhoud en de kwaliteit van de ingediende dossiers binnen het circusdecreet. Dat decreet regelt ondermeer de subsidiëring van circusartiesten en circusfestivals. De commissie stelt een gefundeerd advies op na het bestuderen van alle dossiers en legt dat voor aan de minister. De volledige samenstelling van de circuscommissie vindt u terug op het weboverzicht mbt deze commissie.