Op woensdag 29 april vindt in Dommelhof een symposium rond G-Sport plaats. Met dit symposium willen we een positief verhaal brengen: tips en tricks om het vervoer naar de sportactiviteit beter te regelen, goede voorbeelden van fondsenwerving, getuigenissen van personen die ondanks hun zware beperking via sport hun weg in de maatschappij hebben gevonden, interessante samenwerkingsverbanden, …

Weg dus met alle negatieve berichten over ontoegankelijke of moeilijk bereikbare sportaccommodaties, te dure sportmaterialen, onvoldoende sportmogelijkheden in de buurt, te weinig bekwame lesgevers of structuren waarbij je door het bos de bomen niet meer kunt zien. Samen gaan we op zoek naar een ideale G-sportwereld.

Via interactieve workshops snijden we thema’s aan zoals mobiliteit, toegankelijkheid, kwaliteit in de G-sportbegeleiding, duurzame G-sportbeoefening en financiële ondersteuning.

Programma:
19.00 u. Ontvangst
19.30 u. Verwelkoming door gedeputeerde Frank Smeets: Toelichting over het Provinciaal G-sportbeleid / G-Sportcentrum Dommelhof: huidig aanbod en toekomstplannen
19.45 u. Reportage Koppen “Ik, Pieter Cilissen”, bronzen medaillewinnaar boccia Paralympics Londen 2012
20.00 u. Workshops G-sport
21.00 u. Besluit: samenvattende bespreking met als uitsmijter een getuigenis van Erik Vandijck, die enkele jaren geleden een CVA kreeg en auteur is van het boek “Struggle for life”
21.30 u. Afsluitend: netwerking met een drankje en een hapje

Workshops:
Thema 1: Mobiliteit en toegankelijkheid: hoe organiseren we betaalbaar vervoer naar de G-sportactiviteit? Wanneer is de sportinfrastructuur optimaal toegankelijk?
Thema 2: Kwaliteit in de begeleiding: wat moeten de vaardigheden zijn van een goede G-sportlesgever? Is het noodzakelijk om een opleiding L.O. te hebben bij G-sportbegeleiding?
Thema 3: Duurzame G-sportbeoefening: hoe bereiken we tegen 2020 20 % duurzame G-sportbeoefening? Is deze doelstelling realistisch? Wat met anders-georganiseerd G-sporten?
Thema 4: Financiële ondersteuning: kunnen G-sportclubs overleven zonder financiële steun van de overheid? Zijn er alternatieven om aan inkomsten te geraken in deze financieel moeilijke tijden?

Inschrijven is verplicht. Vul het inschrijvingsformulier in.

Woensdag, 29 april 2015 – 19.00 – 22.30 u. (gratis)
Theatergebouw Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt
Voor Professionelen, vrijwilligers uit o.a. de (G-)sportwereld, vrijetijdsorganisaties, voorzieningen, gehandicaptenorganisaties, overheidsdiensten, beleidsmensen, ouders

Organisator: Provinciale Sportdienst i.s.m. Provinciale Gehandicaptensportraad
Meer info: Ronny Wasiak, Provinciaal Domein Dommelhof
ronny.wasiak@limburg – 011 80 50 37